Ik ben Anjo Brand

Kies je voor Anjo Brand, dan kies je voor een HBO gediplomeerd Lifecoach.

Veel van mijn levens- en professionele ervaring heb ik opgedaan in de gezondheidszorg waarin ik heb gewerkt als verloskundige, klinisch verloskundige en echoscopist, onderzoeksassistent en stagebegeleider.

Vanaf 2015 heb ik gewerkt als coach-vestiging en persoonlijk en maatschappelijk begeleidster van statushouders; aanvankelijk als vrijwilligster later ook met persoonlijke budget.

Mijn persoonlijke inzet in werken met mensen is ingegeven door  ‘het verschil maken’.

Mijn missie is geslaagd als jij met een goed gevoel terugdenkt aan een periode waarin je in alle veiligheid op jouw moment de regie over je leven weer krachtig en met zelfvertrouwen in handen hebt genomen

In mijn coaching werk ik graag met creativiteit. Veiligheid, vertrouwen, respect en verbinding zijn sleutelwoorden in de wijze waarop ik begeleid.

Als LifeCoach ben ik opgeleid aan het Atma opleidingsinstituut in Amersfoort en opgenomen in het post HBO register SPHBO

Ik ben geregistreerd bij het NOBCO, (Nederlandse Organisatie voor Beroeps Coaches)

Binnen de gezondheidzorg heb ik 20 jaar gewerkt als verloskundige, als zelfstandig verloskundige en echoscopiste in een eigen praktijk en binnen een team van klinisch werkend verloskundigen in een universiteitskliniek.

Ook heb ik de academie voor beeldende kunsten Minerva in Groningen voltooid.

Mijn brede maatschappelijke- en levenservaring heb ik gebundeld in de manier waarop ik coach: met betrokkenheid, creativiteit, kennis, professionaliteit, integriteit en commitment.

Vanaf najaar 2015 ben ik tevens actief als maatschappelijk en persoonlijk begeleider