wat mag je verwachten

Lifecoaching is een vorm van persoonlijke coaching die vorm krijgt rondom jouw specifieke (levens)vragen.

Uitgangspunt is dat er altijd een keuze is. Het (h)erkennen daarvan helpt om je niet langer slachtoffer te voelen maar te om leren kiezen en die keuze vervolgens ook te leven. 
Je leert hoe je eigen valkuilen en vicieuze cirkels kan gaan herkennen, je leert die vermijden en een nieuwe weg in te slaan naar het inrichten van je leven.

In het algemeen biedt Lifecoaching ondersteuning bij levensvragen, werk gerelateerde vragen maar ook 'als je het gewoon even niet meer weet'.

  • Je leert vooral ‘anders kijken’ naar wat je bezig houdt, kijken vanuit een ander perspectief. Het kan zijn dat je daardoor een volkomen nieuwe horizon ontdekt, of juist een die zo dichtbij al lang op je ligt te wachten, maar waar je overheen keek.
  • Het stellen van andere vragen, het innemen van een ander perspectief blijkt vaak tot je eigen verrassing te leiden naar een oplossingen of een afslag die al tijden met neonpijlen je aandacht probeert te trekken;  het wachten is op jouw aandacht voor de antwoorden.
  • Maar bovenal leer je methodes om zelf verder te kunnen binnen je eigen proces van onderzoek en verandering.

Waarom zou je..?

Omdat het over jouw leven gaat, een leven waarin je niet geleefd wilt worden maar waarin je aan het stuur wilt staan

Wat levert het je op

Ballast achterlaten en meenemen wat van waarde is.

Als je ontdekt hebt wat je precies gebracht heeft tot het punt waar je vastliep, pas dan kan je verder zonder energievretende ballast. Je energie kan je gaan gebruiken voor het nu, je plannen en je wensen, je keuzes

Het betekent dat je niet blijft hangen in het gevoel slachtoffer te zijn, het idee dat alles jou steeds overkomt kan overboord omdat je hebt ontdekt wat jíj wilt in je leven en omdat je hebt geleerd een keuze te maken.

Van onmacht naar kracht.

Wat vraag Lifecoaching van je ?

  • LifeCoaching is gericht op een actieve houding en heeft als doel krachtig en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan
  • Dat vraagt een vastbesloten inzet om in de spiegel te kijken, vertrouwen, openheid en oprechte nieuwsgierigheid; een commitment aan jezelf en aan het proces dat je start als je voor coaching kiest. Je komt niet om medelijden te krijgen of advies, maar om inzicht te verwerven. En dat proces kan confronterend zijn.

Belangrijke voorwaarde daarbij is dat je een coach vindt die bij jou past.

Maak daarom een vrijblijvende kennismakingsafspraak en ervaar wat Lifecoaching voor jou kan betekenen en of ik de coach ben die jou kan helpen

Wat mag je verwachten als je voor begeleiding kiest door Anjo Brand

  • een betrokken coach/begeleider die er alleen voor jou en jouw vraag is
  • die objectief is en voor jou de optimale betrokkenheid, aandacht en tijd heeft
  • iemand die een stukje meeloopt op jouw pad.
  • geen wachten in de wachtkamer; je bent een welkome gast waarvoor de deur open staat.
  • we hebben een gesprek in huiselijke omgeving, of tijdens een wandeling, maken gebruik van creatieve-, teken-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen van visualisatie en mindmapping.

We maken het doel dat je wilt bereiken helder, 
we maken samen een plan en werken dat in duidelijke stappen uit
Lifecoach begeleiding vraag gemiddeld 3 – 6 sessies.

Voor meer praktische ondersteuning maken we een periodeplan gericht op specifieke behoefte gedurende een vooraf bepaalde periode.